توجه: مدیر گروه محترم احتراماً به استحضار می رساند نرم افزار از تاریخ 13 الی 18 بهمن ماه جهت انجام تغییرات حذف و اضافه نیمسال دوم 95-94 فعال می باشد. زمان اعلام تغییرات برنامه حذف و اضافه جهت مشاهده دانشجویان، تاریخ 19 بهمن ماه می باشد. با تشکر دفتر برنامه ریزی دانشگاه
نام کاربر:

رمز عبور:
دانلود   InternetExplorer 7 دانلود فایل راهنمای برنامه

نسخه جدید- سامانه ترنج
www.saniehco.com


www.toranjits.ir